مرتبط با : مهدویت , 

حضرت امام جعفر صادق علیه السلام:

(اِذا قامَ الْقائِمُ، نَزَلَتْ سُیُوفُ الْقِتال، عَلى کُلِّ سَیْف اِسْمُ الرَّجُلِ واِسْمُ اَبیهِ).

(هنگامى که (حضرت) قائم علیه السلام قیام کند، شمشیرهاى جنگى از آسمان نازل شود، بر هر شمشیرى نام مرد وپدرش نگاشته شده).

آنان مردان آسمانى اند که از اوج افلاک تا به روى خاک آمده اند تابه زمینیان بیاموزند آسمانى بودن را.

اینان خاک فرزند پاک ابو ترابند. افلاکیان خاک نشینند. در پیشگاه مقدس یوسف فاطمه علیهما السلام خاک مى شوند واز هر چه غیر خداست پاک مى شوند.

بر زمینند اما انس با آسمان دارند ومردان آسمانى را سلاح هاى آسمانى سزاوارتر است. بدین جهت شمشیرهاى برّنده از آسمان بر ایشان فرود مى آید در حالى که زیبائى وزینت هر شمشیر نام صاحب آن شمشیر ونام پدر اوست که بر روى آن نقش بسته وآن را تماشائى تر ساخته.

علاوه که این سلاح وزره ها وکلاه خودهاى مخصوص، علامت یاران مهدى علیه السلام است وآن حضرت وقتى آن ها را بر قامتشان حمایل مى کنند به آنان چنین مى فرمایند:

(هر کس این سلاح ها را حمایل ندارد با او مجاهده نمایید وبه کامش زهر تلخ مرگ بریزید).

وباید که ریشه کفر وظلم در عالم پست وسُفلى به وسیله سلاح هاى پاکیزه عالم أعلى برکنده شود. انشاء الله تعالى.

عند الظهور یفتح اللواء                        بیمنه فیغلب الأعداء

برچسب ها :
زینت شمشیرهاى آسمانى ,  حضرت قائم ,  مردان آسمانی ,  سلاح ,  یاران مهدی ,