مرتبط با : ولایت , دفاع مقدس , 

فتح المبینفتح المبینفتح المبینپادگان دوکوهه

برچسب ها :
پادگان دوکوهه ,  فتح المبین ,  بدون شرح ,