مرتبط با : مهدویت , ولایت , 
دیدار یار غایب دانی چه لطف دارد ؟
ابری که در بیابان بر تشنه ای ببارد ...


وای از آن دم که منم غافل و آن لحظه نگاه
گل زهرا
به تماشای من است .

برای تعجیل در فرجش صلوات .

برچسب ها :
مهدی ,  یار غائب ,  گل زهرا ,  صلوات ,