مرتبط با : مهدویت , 

حضرت امام محمّد باقر علیه السلام:

(یُعَمَّرُ الرَّجُلُ فى مُلْکِه حَتّى یُولَدُ لَهُ اَلْفُ ذَکَر).

(به مردان ملک او عمرهاى طولانى داده شود، تا این که مرد هزار پسر برایش متولد شود).

بشر هماره مى کوشیده وشربت تلخ رنج مى نوشیده ولباس کاوش وجستجو بر تن مى پوشیده تا شاید بتواند در معدن هستى گوهر بقاء را بیابد وساعتى بر عمر خویش بیافزاید، ودر پناه این ساعت دمى بیاساید.

اما هرگز به کلید این گنج طلائى دست نیافت، وپاى فتح او به قله بلند این راز نرسید.

ولى عصر ظهور دوران تحقق آرمان هاى دیرین وشیرین بشرى است، چیزهایى را که قرن ها به دنبالش شتابان دویده وبسا در طلب او کارش به وادى حسرت کشیده ونا امید در بستر مرگ آرمیده ونشانى از آن ندیده، اکنون در پیش پاى خویش افتاده مى بیند.

آرى مردان شیعه در زیر پرچم حکومت پیشوایشان به قدرى عمر کنند که از نسل خویش هزار مرد ببینند واز شاخه تماشاى اولادشان میوه هاى لذّت بچینند، وهرچه قد آن ها رشد کند، لباسها نیز با آن ها رشد مى کند، وهرگز رنگ آلودگى وکثافت بر لبایشان ننشیند، ودائما پاکیزه وپاک باشد، وهرگاه اراده کنند لباسشان به هر شکل ورنگى که بخواهند در آید.

خدایا کى شود که عمر گران غیبت سر آید، وآن محبوب دل ها از در درآید.

والناس إذ طلعته یرونا                         بنوره عن نورها یغنونا

برچسب ها :
عمرهای طویل ,  امام محمد باقر ,  عصر ظهور ,  تحقق آرمانها ,  عمر ,  مردان شیعه ,