مرتبط با : کلمات قصار , 

* شناخت ارزش های اخلاقی

دانش، میراثی گرانبها وآداب، زیور های همیشه تازه، و اندیشه، آیینه ای شفاف است.

برچسب ها :
دانش ,  میراث ,  آیینه ,